NVRG 35 jaar! Een interview met de eerste voorzitter

Op 17 mei 1983, werd de NVRG opgericht. Om dit heugelijke feit te markeren, belden we op de 35e verjaardag van de vereniging met medeoprichter en eerste voorzitter van de vereniging, Max van Trommel.

folder_hoofdjes1_web

Op de 35e verjaardag van de vereniging bellen we met Max van Trommel, lid van het eerste uur, medeoprichter en eerste voorzitter van de NVRG.


Meneer Van Trommel, kunt u iets vertellen over de voorgeschiedenis van de vereniging?

“De NVRG komt voort uit de Nederlandse Vereniging voor Groeps Psychotherapie (NVGP). Rond 1970 kreeg de NVGP twee professionele afdelingen: de sectie A voor groepstherapeuten en de sectie B die zich toelegde op de relatie- en gezinstherapie. De groepstherapeuten zagen de setting (namelijk, de groep) als grondslag voor de therapie. De relatie- en gezinstherapeuten daarentegen zagen de systeemtheorie als grondslag. Op zoek naar de theoretische grondslag, ging ik op studiereis naar de VS en Canada. We bezochten verschillende opleidingsinstituten en onderzochten hoe daar de opleidingen tot relatie- en gezinstherapeut werden vormgegeven en welke theoretische uitgangspunten gehanteerd werden. Deze reis werd gefinancierd door de Nederlandse overheid en ook de Verenigde Naties waren betrokken. De opleidingsinstituten lieten niet zomaar iedereen binnenkijken, maar omdat ik fellow was van de Verenigde Naties, gingen vele deuren voor mij open”.

Bekijk wat Max van Trommel inspireert in zijn vak als systeemtherapeut.


Is deze reis van invloed geweest op het gedachtegoed van de vereniging?

“Jazeker. De theoretische uitgangspunten waarmee we terugkwamen uit de VS en Canada, vormden een belangrijke basis voor de latere statuten van de NVRG. Sterker nog, in de huidige statuten is het nog steeds terug te vinden. Systeemtherapie betekent therapie op basis van systeemtheorie en dat vormt de grondslag van de NVRG, en dus niet alleen de partnerrelatie -gezinsbehandeling als setting zonder theoretische grondslag. Steeds wordt gesproken van systeemtherapie in combinatie met de setting. Dit betekent dat NVRG-leden ook individuele behandelingen kunnen uitvoeren mits die behandeling is gebaseerd op systeemtheoretische uitgangspunten”.


En toen begon het echt…?

“Op een zonnige dag tijdens een congres op de Vrije Universiteit, waar ik samen met Piet Bakker, psychiater te Amsterdam, aanwezig was, vroeg ik hem tijdens de middagpauze op de trappen van de universiteit: “durf je het aan om de vereniging op te richten?” “Ja, we gaan het doen”, zei Piet. En zo geschiedde. De leden van de sectie B van de NVGP zijn op 17 mei 1983 lid geworden van de NVRG. Bij de start had de NVRG ongeveer 450 leden. Ik was tot dat moment voorzitter van de sectie B en werd de eerste voorzitter van de NVRG”.

Hoe ziet u de toekomst van de NVRG?

“Ik zie de toekomst positief. Het is goed om te zien dat de ontwikkelingen binnen de samenleving een weerslag krijgen binnen de NVRG. Ik zie de NVRG als een krachtige, functionele en flexibele vereniging die zich goed weet aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Ik heb bijvoorbeeld in mijn tijd als forensisch psychiater bij Justitie gezien hoe de wetenschappelijk onderbouwde kennis op het gebied van de relatie- en gezinstherapie van invloed was op de rechtsgang. De rechter kreeg een veel bredere kijk op de zaak en vanaf toen werd er in het vonnis rekening gehouden met relationele invloeden.

Wat wenst u de vereniging toe?    

"Ik wens de vereniging toe dat ze op de huidige weg doorgaan, met aandacht voor de samenleving en door flexibel in te spelen op de veranderende maatschappij. Het systeem is van veel grotere betekenis dan het individu an sich. Dat geldt niet alleen bij relationele problemen tussen gezinsleden of tussen echtelieden, maar ook bij spanningen tussen bevolkingsgroepen. En dat is nu aan de orde van de dag".  

Het thema van ons jubileumcongres is ‘Power to the system’. Wat roept dat bij u op?

"Wij Nederlanders zijn geneigd ons te richten op onszelf en het bekrachtigen van het individu door bijvoorbeeld het vergroten van het zelfbewustzijn. Terwijl in andere culturen de groep veel belangrijker is dan het individu. Als je binnen die culturen door middel van therapie het individu probeert te versterken, dan werkt dat juist averechts. Systeemtherapeuten moeten zich verdiepen in de systemische aspecten van deze culturen, juist nu er zoveel nieuwe groepen in Nederland komen wonen. Dus: power to the system!"