Webinar NVRG-congres 2022

Op vrijdag 25 maart vond het 39e NVRG-congres 2022 in het gloednieuwe Amare in Den Haag plaats. Wat een prachtige dag waar het elkaar (weer) ontmoeten centraal stond! Het grote verlangen om met de waarden ‘ontmoeting vanuit kwetsbaarheid’ en ‘begrijpen vanuit de context’ de nieuwe GGZ vorm te geven was voelbaar door de dag heen.
Heb je het NVRG-congres gemist en ben je nieuwsgierig geworden naar de inhoud van de lezingen van Anne Marsman, Sanne te Meerman, Michael Milo en Griet Op de Beeck? Bestel dan nu het webinar en ontvang na afloop 3 PE-punten t.b.v. je herregistratie bij de NVRG, FGzPt, NVP en/of NIP-Eerstelijnspsychologie.

NVRG 22M.97
Datum en tijdstip:
2022-03-25T00:00:00 2023-02-28T00:00:00
Locatie:
On-demand
Adres:


Aanmeldperiode:
AANMELDEN

Programma

 • Opening door Marloes van Maanen en introductie dagvoorzitter Floortje Scheepers
 • Floortje Scheepers blikt terug op het kick-off webinar 17 september ’21 en kijkt vooruit
 • Keynote Anne Marsman
 • Keynote Sanne te Meerman
 • Keynote Michael Milo
 • Keynote Griet Op de Beeck
 • Slotgesprek o.l.v. Floortje Scheepers met keynote sprekers

Abstracts keynotes

Keynote Anne Marsman
Beyond dis-ease and dis-order: een systemisch perspectief op psychisch lijden
Omschrijving:
In november 2021 promoveerde Anne op haar onderzoek naar de langdurige gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd. In haar proefschrift ‘Beyond dis-ease and dis-order’ onderzocht ze onderliggende mechanismen die mogelijk een rol spelen in het ontstaan van psychische klachten, en pleit ze voor een meer holistische benadering van mentale (on)gezondheid waarin ook aandacht is voor de rol van het lichaam. Daarnaast belicht ze ook een ander aspect, namelijk dat wat wij als ziekte (disease) en stoornis (disorder) opvatten en behandelen, niet op de laatste plaats vooral een uiting van onrust (dis-ease) en wanorde (dis-order) is in het systeem waar iemand deel van uitmaakt. In deze lezing deelt Anne een dergelijke benadering en schetst ze aan de hand van haar persoonlijke ervaring en wetenschappelijke kennis een systemisch perspectief op psychisch lijden.
Leerdoelen:
Basiskennis opdoen rondom langdurige gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd. Creëren van een systemisch perspectief op psychisch lijden.

Keynote Sanne te Meerman
Anders handelen vereist anders denken - hoe 'reificatie' systeemdenken in de weg zit
Omschrijving:
De Jeugdwet van 2015 vraagt van degenen die betrokken zijn bij kinderen met mentale problemen om voortaan anders te handelen. Uitdagend of afwijkend kind gedrag moeten we normaliseren en verwijzingen naar specialistische zorg minimaliseren. In de GGZ voor volwassenen klinkt een soortgelijke oproep. Als samenleving zouden we meer moeten accepteren dat moeilijkheden bij het leven horen en dat specialistische zorg niet altijd nodig is. Sanne te Meerman betoogt dat de in onze samenleving nog altijd dominante biomedische voorlichting over mentale en gedragsproblemen het handelen vanuit systeemdenken in de weg staat. Hij zal dit illustreren met voorbeelden en met het publiek in gesprek gaan over mogelijke manieren om tegenwicht te bieden aan het dominante stoornis denken.
Leerdoelen:
Deelnemers hebben na de keynote kennis van de wijdverbreidheid en invloed van het dominante stoornis denken. Daarnaast hebben ze ideeën gekregen over hoe zij zelf en hoe anderen bij kunnen dragen aan eerlijke en actuele voorlichting over mentale problemen, waardoor systemisch denken en handelen bevorderd wordt.

Keynote Michael Milo
Veranderen in Ecosystemen: GEM als Systeemtherapie
Omschrijving:
Michael Milo is Verbinder. Een ‘beroep’ als geuzennaam na speurtochten als heftruckchauffeur, muzikant, GZ-psycholoog, MBA graduate, eHealth laborant, docent en auteur. In kameraadschap met Jim van Os, Philippe Delespaul en Gijs Ockeloen geeft hij vorm aan “de Nieuwe ggz” en in het verlengde daarvan aan GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid). Waar “psychisch lijden” niet langer als “ziekte” in “escalerende zorgpaden” wordt behandeld maar dat de persoon en zijn omgeving bijstaat in een persoonlijk en moeilijk leerproces van “je ding kunnen doen” ondanks de uitdaging van een meer dan gemiddelde psychische gevoeligheid. Ben het daar maar eens mee oneens …
Maar hoe doe je dat? Hoe kom je tot zo een cultuurverandering zonder niet verder te komen dan inspirerende symposia, samenwerkingsconvenanten of de noodklok luidende rapporten? Hoe zorg je ervoor dat zowel de burger/cliënt/patiënt en diens omgeving, behandelaren, Zorgverzekeraars, Gemeenten, koepels als De Nederlandse GGZ, MIND, Kennisinstellingen, Sociale Ondernemers, Ervaringsdeskundigen mee ontwerpen en zich eigenaar gaan voelen van de nieuwe oplossingen? Met al hun beelden, belangen en ingeslepen organisatiepatronen en verdienmodellen? Een transformatievraagstuk welhaast van het niveau van de klimaatcrisis, wereldvrede of vrouwenrechten.
GEM is een coalitie met inmiddels op landelijk en regionaal niveau alle genoemde spelers als partner. En GEM heeft een aanpak ontwikkeld om de transformatie vorm te geven: systeemtherapie op systeemniveau. Geen betere plek dan deze toe te lichten en te toetsen bij een zaal vol experts in systeemdenken!
Leerdoelen:
De inhoudelijke analyse van GEM als “actie onderzoek” om de Nieuwe ggz te realiseren. De aanpak van transformatie op landelijk en regionaal niveau om dit te realiseren. Wat zijn de overeenkomsten tussen systeemtherapeutisch denken en de veranderkundige aanpak van een transformatie?

Keynote Griet Op de Beeck
De weg naar beter
Omschrijving:
Griet Op de Beeck praat over het monster dat misbruik is, en wat dat kan aanrichten in een leven. Meer nog wil ze het hebben over haar diepe geloof in beter dat wel degelijk bestaat, voor wie bereid is om onder ogen te zien wat is, en vervolgens iets te doen met die inzichten, met andere woorden: voor wie in therapie gaat bij een goede therapeut.
Volgens haar is de sleutel tot herstel: connectie. Connectie met een goeie therapeut, in eerste instantie, van daaruit met anderen, dan met het leven en ten slotte met jezelf. Op de Beeck ziet kortom een cruciale rol weggelegd voor hulpverleners allerhande, en lanceert een gepassioneerde oproep om het soort therapeut te zijn dat volgens haar werkelijk het verschil kan maken.

Accreditaties

De volgende verenigingen/accreditatiebureaus hebben het programma geaccrediteerd:

 • 3 PE-punten: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
 • 3 PE-punten: Accreditatiebureau - FGzPt - Specialisme GZ-psycholoog
 • 3 PE-punten: Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
 • 3 PE-punten: NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP)
 • PE-punten nog niet bekend: Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)*

* Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie. Is een bij- of nascholing al geaccrediteerd bij NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) of NVO, dan hoeft dat niet ook nog bij SKJ.

Investering

 • LID ST/STW € 150,- (incl. btw)
 • LIO ST/STW en LID PEN € 95,- (incl. btw)
 • Overige deelnemers € 225,- (incl. btw)
AANMELDEN