22 september 2022: Handen ineen bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Op donderdag 22 september 2022 organiseert de sectie Forensische Systeemtherapie een studiedag in Utrecht met als titel: "Handen ineen bij huiselijk geweld en kindermishandeling, de systemische praktijk". Deze studiedag staat in het licht van het doorbreken van geweldspatronen en een ketenbrede aanpak. Inschrijving is mogelijk via onderstaande link.

Handen ineen


Handen ineen bij huiselijk geweld en kindermishandeling, de systemische praktijk

De studiedag van de sectie Forensische Systeemtherapie vindt plaats op 22 september 2022 in Utrecht en richt zich op een ketenbrede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandling. 

Onderzoeker Katinka Lünnemann presenteert het onderzoek van het Verweij Jonker Instituut over de integrale aanpak van huiselijk geweld in de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de aanpak ertoe heeft geleid dat het geweld afneemt, ouders weer in staat zijn om hun kinderen op te voeden en de trauma’s en emotionele onveiligheid bij kinderen afnemen. 

Ook wordt er volop aandacht besteed aan de praktijk. O.a. de Multi Disciplinaire Aanpak (MDA) ++ van de provincie Friesland komt aan bod: hoe werkt dit en wat werkt er? Het MDA++ is een samenwerkingsverband voor intensieve gezinshulp en integrale aanpak van ernstig,huiselijk geweld en kindermishandeling . Tijdens deze studiedag ontdek je wat het resultaat daarvan is in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Sprekers

Katinka Lünnemann, onderzoeker bij het Verweij Jonker Instituut.

Hester Mobach presenteert het programma SWITCH een integrale behandeling/begeleiding aan gezinnen waar al langere tijd huiselijk geweld speelt en waarbij wordt samengewerkt met vrouwenopvang, jeugd GGZ en de Waag.

Barbara Veldt en Katja Pereira presenteren: hoe hechtingsgericht te werken in gezinnen waar huiselijk geweld speelt of heeft gespeeld.

Maarten van der Gronde, GZ-psycholoog bij Fier Fryslan en coördinator van het MDA++ vertelt over de visie het fundament onder het bouwen aan de samenwerking om tot veiligheid te komen. Hij neemt ons ook mee over de voorwaarden die van belang zijn op macroniveau om deze ketensamenwerking te kunnen laten ontstaan, zoals hoe je veilig met gegevensuitwisseling omgaat.

Tineke van Heusden, projectleider implementatie kwaliteitsverbetering MDA++, vertelt hoe het MDA++ Friesland afgelopen jaar zich heeft ingezet om het TOP 3 model ketenbrede aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling te implementeren in de werkwijze van het MDA++.

Brenda de Jong, systeemtherapeut NVRG op de Forensische Poli van GGZ Friesland en vast teamlid in het MDA++ van Friesland, zal samen met Marian Oosting, contextueel therapeut i.o. werkzaam op de Forensische polikliniek van GGZ Friesland, iets vertellen over de inbreng van Forensisch systeemtherapeuten in het MDA++.

Tevens is er deze studiedag een theateroptreden van Theater Buiten de Muren. Een professioneel platform dat zich toespitst op maatschappelijk, ervaringsgericht theater. Als theatergroep ontwikkelen zij interactieve trainingen en workshops, samen met patienten zodat zij hun ervaringen kunnen inzetten.  Er vindt een op maat gemaakte interactief theateroptreden plaats over problematiek en hulpverlening rond huiselijk geweld.

Datum en tijdstip:
2022-09-22T10:00:00 2022-09-22T17:30:00
Locatie:
Adres:


Aanmeldperiode:

Praktische informatie

Datum: donderdag 22 september 2022
Tijd: ca. 10.00 - 17:00 uur
Locatie: Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht

Accreditatie

6 PE-punten NVRG
Accredtatie is aangevraagd bij V&VN, Registerplein en SKJ.

Kosten

€ 160 voor NVRG-leden, € 185 voor niet leden.
Prijzen zijn inclusief btw. 

Inschrijven