Bureau NVRG

Het bureau van de NVRG is gevestigd in Amsterdam en is het eerste aanspreekpunt voor leden en belangstellenden. Via het bureau kun je contact opnemen met het bestuur, directie, commissies, secties, redactie tijdschrift Systeemtherapie, College van Toezicht, College van Beroep en de vertrouwenspersonen.

Bereikbaarheid

Het bureau is telefonisch bereikbaar op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur en op donderdag van 10.00 uur tot 13.30 uur.

Postadres

W.G. Plein 209, 1054 SE Amsterdam

Medewerkers bureau NVRG

  • Foke van Bentum
  • Tjeerske van der Heide
  • Marijke van Thienen 
  • Rikke Vrieling
  • Anita Waanders